top of page

Použití aplikace Přepážka

Přepážka označuje jedno obslužné místo (například jednu ordinaci), zatímco fronta představuje Vaše zákazníky čekající na obsloužení.

Vyvolání zákazníka z čekárny

  • Pomocí tlačítka „Další” zavoláte čekajícího, který je zrovna na řadě.

  • Pokud zákazníka vyvoláte omylem, můžete použít tlačítko „Předchozí”. Toto tlačítko zařadí právě vyvolaného zákazníka zpět do fronty.

  • Pro opětovné vyvolání zákazníka použijte tlačítko „Znovu”. Vyvolání se zobrazí na displeji v čekárně i na mobilu zákazníka, pokud využívá mobilní aplikaci NextinQ.

  • Pokud chcete zavolat někoho mimo pořadí, použijete tlačítko „Zavolat” na konkrétním lístku. 

booth-call-specific.png

Zařazení zákazníka do fronty

Vaši zákazníci se budou do fronty řadit sami dvěma způsoby - tiskem lístku z kiosku nebo pomocí mobilní aplikace. Pokud budete někoho chtít přidat do fronty Vy, stačí stisknout tlačítko „ + “. K lístku můžete přidat poznámku (např. jméno zákazníka).

booth-add-ticket-2.png
bottom of page